Så blir du jourhem till djur

Kanske har du inte den tiden som krävs för att adoptera en ny hund eller katt, men du kan ändå göra stor skillnad genom att anmäla dig som jourhem. Detta innebär att du är en mellanhand innan djuret adopteras, men kan också vänja sig vid människor och att bo på ett mer tryggt ställe innan djuret omplaceras.

Att vara jourhem är en akutplacering av omhändertagna djur som har vanvårdats eller där ägaren av någon anledning inte längre har möjlighet att ta hand om djuret på ett bra sätt. Detta kan vara vid skada, sjukdom eller flytt. Men hur blir man då jourhem och vilka djurorganisationer finns det i Sverige?

Kan alla bli jourhem?

Även om du kanske vill bli jourhem åt djur, så kanske det trots allt inte passar din familjesituation. Om du har väldigt små barn i hoppgunga, så kan det vara läge att vänta tills barnet är något äldre.

Anledningen till detta är att omplacerade djur kräver mer uppmärksamhet och kan vara ganska opålitliga i början innan de ställer om sig din hemmamiljö. Många djur som omplaceras har utsatts för vanvård och därför kan de vara skygga och det kräver mycket tid för att de ska kunna lita på dig och känna sig mer modiga att komma ut.

Smådjurschansen

Denna djurorganisation tar framförallt hand om mindre djur som kaniner, marsvin eller hamstrar. Du kan här anmäla dig som som jourhem och då ta hand om akut placerade smådjur innan de adopteras. Du kan läsa mer om denna organisation på deras hemsida eller hitta en organisation i ditt närområde som du kan kontakta. Kanske ett katt- eller hundhem.